Personeelsverloop Kosten

Een hoog personeelsverloop kent een aantal mogelijke nadelen voor organisaties die allemaal vertaalt kunnen worden naar geldelijke zaken. Personeelsverloop kosten dus. Uit een onderzoek onder 986 senior HR managers bleek dat 44 procent geen enkel element van verloopkosten berekend. Nog eens 43 procent doet dit eigenlijk met de natte vinger en slechts 13 procent kent een formele procedure om dit te bereken. Tot welke categorie van HR-managers behoort u? Weet u wat de kosten aan verloop zijn?

“Als er is ingebroken op kantoor en er is een computer gestolen dan wordt alles in het werk gesteld om de dader te vinden en alles tot in detail uit te zoeken. Maar wat gebeurt er wanneer een werknemer wordt geheadhunt? Dan wordt er zo snel mogelijk een nieuwe werknemer gezocht en gehoopt dat die snel productief zal zijn.” – Love ‘em or Lose ‘em (Kaye 2008)

Kosten aan personeelsverloop

Er zijn dus veel organisaties die de kosten aan verloop niet meten. Dat zij dat niet doen kan te maken hebben met de moeilijkheid van de taak, met het stellen van prioriteiten en/of doordat organisaties deze kosten onderschatten en onderwaarderen. Niettemin is het vastleggen van de kosten aan verloop een belangrijk gegeven bij het berekenen van personeelsverloop. De kosten kunnen immers zeer hoog oplopen en het niet meten van de kosten aan personeelsverloop kan zelfs leiden tot een faillissement. 

Onzichtbare kosten

De meesten organisaties weten wel wat het plaatsen van een advertentie kost, maar hebben geen idee over het mislopen van nieuwe contracten doordat iemand de organisatie heeft verlaten. Wanneer een talentvolle medewerker vertrekt, dan neemt die de nodige competenties, ervaring en mogelijks zelfs een aantal vaste klanten of leveranciers. Hopelijk voor u niet naar de concurrent. Dit zijn onzichtbare kosten.

Zichtbare kosten

Personeel dat is vertrokken wordt in de meeste gevallen vervangen. Ook het werven en selecteren van talentvol personeel kost een organisatie handenvol geld. Denk hierbij maar aan het plaatsen van advertenties, de tijd en energie van de recruiters en managers die betrokken zijn in het aanwervervingsproces en het inwerken van de nieuwe collega.

Wiskundige formule?

Niet alle kosten aan verloop zijn dus even zichtbaar. Dat maakt dat er geen wiskundige formule bestaat dat alle kosten verwerkt, analyseert en berekent. Laat staan dat er een ‘magical bullet’ bestaat die een uitkomst biedt op de hoge verlooppercentages die uw organisatie kan voorleggen. Dat neemt niet weg dat u wel personeelsverloop kunt berekenen. Ook kunt u kijken naar het gemiddeld verlooppercentage

Gemiddelde kosten

Om in gemiddelden te blijven spreken. Een medewerker die vrijwillig vertrekt kan een organisatie tussen de 40 en 200% van het bruto jaarsalaris kosten. Dit hangt af van het profiel/functie die vertrekt. Denk dus twee keer na vooraleer u weer een medewerker weet vertrekken en u geen enkele moeite doet om de vertrekreden te achterhalen!