Personeelsverloop Cijfers

Er zijn maar weinig personeelsverloop cijfers openlijk beschikbaar. Organisaties willen deze vertrouwelijke informatie wellicht niet delen met de buitenwereld. Dat maakt dat het verkrijgen van personeelsverloop cijfers wel praktisch onmogelijk is en dat u uw personeelsverloop cijfers niet kunt vergelijken met andere organisaties. Dit betekent echter niet dat u het personeelsverloop binnen uw organisatie niet moet berekenen. Zeker gezien de kosten

Personeelsverloop cijfers

Hoewel organisaties weinig interesse hebben om hun personeelsverloop cijfers te delen met de buitenwereld zijn er partijen zoals Securex en SD Worx die hier onderzoek naar doen. Alle beschikbare rapporten vat ik hieronder kort samen. De meeste van deze onderzoeken, whitepapers en trendrapporten  staan gratis ter beschikking op retentie-management.com.

Personeelsverloop cijfers uit in 2013

Belgische werknemers stappen in vergelijking met de rest van Europa minder vaak over naar een andere job. In 2013 ligt het verloop op 11,1 procent terwijl dit percentage in andere Europese landen hoger ligt: Frankrijk (13,4 procent personeelsverloop in 2013), Engeland (14,1 procent) en Duitsland (14 procent). Dankzij een stijgende werkloosheid en een dalend vertrouwen in de economie is de verwachting dat de mobiliteit van Belgische werknemers de aankomende twee jaar slechts 0,8 procent zal groeien. Dit blijkt uit een wereldwijde analyse van organisatieadviesbureau Hay Group onder meer dan 5 miljoen werknemers, werkzaam bij ruim 350 organisaties.

Personeelsverloop cijfers uit 2012

De resultaten van Securex wijzen uit dat het vrijwillig verloop significant gedaald is. 7,39% van de Belgische werknemers uit de privésector verliet vrijwillig zijn organisatie in 2012 . In 2011 was dat nog 8,82%. Voor het tweede jaar op rij stellen ze een stagnatie vast van het onvrijwillig verloop. 11,49% van de werknemers in de privésector moesten hun organisatie verlaten. Dat is exact hetzelfde percentage als in 2011.

Personeelsverloop cijfers uit 2011

De resultaten van Securex wijzen verder uit dat het vrijwillig verloop voor het tweede jaar op rij significant gestegen is. 8,82% van de Belgische werknemers uit de privésector verliet zijn organisatie in 2011 op vrijwillige basis (in 2010 was dat 7,83%; in 2009 6,62%). 11,49% van de werknemers deed dit in 2011 onvrijwillig. Dit is een status quo met vorig jaar (11,31%).  

Personeelsverloop cijfers uit 2010

De resultaten van Securex wijzen verder uit dat 7,83% van de Belgische werknemers uit de privésector zijn organisatie in 2010 op vrijwillige basis heeft verlaten, wat een significante stijging is ten opzichte van 2009 (6,62%). 11,31% van de werknemers verliet in 2010 zijn organisatie onvrijwillig, wat een significante daling is ten opzichte van 2009. Toen bedroeg dit maar liefst 12,70%, wat spectaculair hoog was.

Personeelsverloop cijfers uit 2009

De resultaten van Securex tonen een duidelijke invloed van de economische crisis op het personeelsverloop in 2009: een significante daling van het vrijwillig verloop en een significante en vooral spectaculaire stijging van het onvrijwillig verloop. Hun representatieve steekproef van de Belgische arbeidsmarkt toont een percentage totaal verloop van 19,70% in 2009.

Personeelsverloop cijfers uit 2008

Uit de resultaten van Securex blijkt dat 17,26% van de Belgische werknemers in 2008 zijn organisatie – om welke reden dan ook – heeft verlaten. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2007; toen bedroeg het percentage totaal verloop 16,34%. Bovendien constateren we dat (1) het vrijwillig verloop in 2008 stabiel is gebleven en (2) dat het onvrijwillig verloop in 2008 significant is gestegen. De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk de start van de economische crisis.

Personeelsverloop cijfers uit 2007 (en daarvoor)

Cijfers van SD Worx

Het verloop op de Belgische arbeidsmarkt bedraagt 17,46% in 2007. Dat blijkt uit een rapport van SD Worx dat zij halverwege 2008 publiceerden. Hierin publiceerde zij de Belgische personeelsverloop cijfers voor de nationale arbeidsmarkt in 2007. Ik vat hun rapport even samen. Over de periode 2006-2007 daalt het cijfer lichtjes: van 18,00% in 2006 naar 17,46% in 2007. Het verloop is het grootst in ondernemingen met minder dan 20 medewerkers. Die zagen in 2007 gemiddeld 1 op 4 medewerkers vertrekken. Het verloop is ook het grootst bij jonge werknemers. Naar regio, was de personeelsbeweging vorig jaar het laagst in Limburg (13,97%), terwijl het piekte in Vlaams-Brabant (20,22%).

Cijfers van Securex

Uit de resultaten van Securex blijkt dat bijna 1 op 6 werknemers in België (16,34%) in 2007 zijn organisatie – om welke reden ook – verlaten heeft. Ook al is dit geen significante stijging ten opzichte van de vier voorbije jaren, toch constateren we in 2007 in vergelijking met 2003 wel (1) ƒeen geleidelijke, significante stijging (van 2,36%) van het vrijwillig verloop en (2) ƒeen progressieve, significante daling (van 2,56%) van het onvrijwillig verloop.

Personeelsverloop cijfers uit 2003 – 2010

Securex publiceerde in 2011 hun onderzoek dat de evolutie van personeelsverloop samenvat tussen 2003 en 2010. Het onderzoek toont een percentage totaal verloop van 19,33% aan in de privésector in 2010. Ten opzichte van 2009 is dit een status quo. De resultaten wijzen verder uit dat 7,83% van de Belgische werknemers uit de privésector zijn organisatie in 2010 op vrijwillige basis heeft verlaten. Dat is een significante stijging ten opzichte van 2009. Tussen 2003 en 2007 bleef het totaal verloop redelijk stabiel, waarna er in 2008 en 2009 sprake was van enorme stijgingen. De evolutie van het vrijwillig versus het onvrijwillige verloop toont een ander beeld. Het percentage vrijwillig verloop is tussen 2003 en 2007 significant gestegen. Het onvrijwillige verloop kende een omgekeerde evolutie.

Wilt u uw personeelsverloop cijfers wel delen met de bezoekers van deze website? Stuur uw rapport en/of onderzoek dan in naar de redactie via mail.