Personeelsverloop Berekenen

Personeelsverloop berekenen is noodzakelijk. Enerzijds omdat de kosten aan personeelsverloop hoog zijn. Anderzijds omdat (ongewenst) personeelsverloop tot grote problemen kunnen leiden. Om echter tot oplossingen te komen zal u eerst een aantal gegevens aan verloop moeten meten. Deze gegevens kunnen in percentages worden voorgesteld.

Het totale verlooppercentage

U moet uitgaan van het totale verlooppercentage. Het totale uitstroomcijfer wordt berekend door het totale aantal vertrokken werknemers in de loop van het jaar te delen door het totale aantal tewerkgestelde in het begin van het jaar. Als een organisatie het per maand wil bekijken dan geldt volgende formule: het totale aantal werknemers dat de organisatie verliet gedurende een maand gedeeld door het gemiddelde aantal werknemers uit diezelfde maand. Het maakt dus niet uit of het gaat over een vrijwillig of onvrijwillig vertrek, omdat hier discussies aan verbonden zijn.

Het vermijdbare verlooppercentage

Als een organisatie het verlooppercentage echter meer in detail wil bekijken is het bijvoorbeeld interessant om naar die van vermijdbare verloop te kijken. Dit is het aantal vertrokken werknemers dat vermeden had kunnen worden, gedeeld door het aantal vertrokken werknemers uit diezelfde maand. Onvermijdbaar verloop is wederom minder interessant, omdat een organisatie daar niets aan kan doen. Bijvoorbeeld een werkneemster die beslist om huismoeder te worden.

Verloop gekoppeld aan prestaties

Of als een organisatie een idee wil krijgen over het verloop gekoppeld aan de prestaties van een werknemer, dan kan het verlooppercentage van een high performer berekenen. Dit wordt berekend door het aantal vertrekkende high-performers in een maand te delen door het totale aantal vertrekkende werknemers. Voor functioneel verloop geldt dezelfde formule, maar dan met low-performers in plaats van high-performers. Het mag overduidelijk zijn dat het vertrek van een high-performer veel harder aankomt (disfunctioneel verloop) dan het vertrek van een low-performer.

Het tijdstip waarop iemand vertrekt is belangrijke variabele

Een belangrijke variabele is het tijdstip waarop de werknemer de organisatie verlaat, want hoe eerder een werknemer vertrekt hoe eerder een organisatie kan uitgaan van een verkeerd selectie-, oriëntatie- en socialisatieproces. Dit ratio wordt berekend door het aantal vertrokken werknemers in de eerste 60 dagen te delen door het aantal aangeworven werknemers in dezelfde periode.

Bekijk ook het gemiddeld verlooppercentage en leer waarom dit cijfer weinig zegt over uw organisatie.