Gemiddeld Verlooppercentage

Wat is het gemiddeld verlooppercentage?

Appels met peren vergelijken heeft weinig zin. De vraag wat is het gemiddeld verlooppercentage is dus niet relevant. Maar als organisatie wil je echter wel weten hoe je scoort op het verloop. Van zodra organisaties hun personeelsverloop hebben berekend kunnen zij zich vergelijken (benchmark), met andere organisaties in de buurt, sector, regio, land enzovoorts. Op deze manier kan een organisatie erachter komen wat een gemiddeld verlooppercentage is en hoe zij ten op zichten van het gemiddelde scoren en vergelijk je geen appels met peren.

TIP: wanneer een organisatie consequent en maandelijks, per kwartaal of jaarlijks het personeelsverloop berekent, dan kunnen zij het personeelsverloop doorheen de verschillende jaren vergelijken (benchmark). Op deze manier komt een organisatie te weten of hun georganiseerde acties het gewenste resultaat hebben opgebracht.