Wat is personeelsverloop? En welke soorten zijn er?

Definitie van personeelsverloop

De definitie van personeelsverloop, of kortweg verloop, staat op Wikipedia als volgt omschreven:

Verloop is de wisseling van werknemers binnen een organisatie door vroegtijdig vertrek, ziekte en pensioen. Dit kan worden uitgedrukt in het aantal werknemers dat vertrekt in een jaar ten opzichte van het totale personeelsbestand. Hoewel dit indirecte indicatoren zijn, wordt verloop net als bijvoorbeeld verzuim binnen sommige organisaties gezien als indicatie voor de arbeidskwaliteit.

Soorten verloop

Oftewel het aantal medewerkers dat het bedrijf verlaat duiden we aan met het begrip personeelsverloop. Maar er bestaan verschillende soorten van personeelsverloop.

Extern en intern verloop

Extern verloop bestaat uit werknemers die de organisatie verlaten, intern verloop bestaat uit functieveranderingen en promoties; horizontale en verticale mobiliteit.

Gezond en ongezond verloop

Bij het managen van uitstroom wordt er een onderscheid gemaakt tussen gewenst of gezond verloop en ongewenst of ongezond verloop. Een bepaalde mate van verloop kan gewenst zijn, om bijvoorbeeld mensen met nieuwe ideeën binnen te krijgen in de organisatie, of werknemers die niet binnen de organisatie passen te laten vertrekken. Bij een krimpende organisatie kan het ook gunstig zijn om mensen via natuurlijk verloop te laten vertrekken. Enig verloop kan ook wenselijk zijn voor een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand.

Over het algemeen wordt een hoog verloop echter als ongewenst gezien. Zo gaat verloop gepaard met de nodige kosten.  Het legt ook een beslag op de overige werknemers die nieuwe collega’s op moeten leiden en onvervulde vacatures op moeten vangen. Bij verloop gaat ook competentie en ervaring verloren. Tot slot kan het ook de werksfeer beïnvloeden.

Natuurlijk verloop en een gedwongen vertrek

Er kan sprake zijn van natuurlijk verloop en vrijwillig of gedwongen vertrek. Bij natuurlijk verloop vertrekt een medewerker vanwege een tijdelijk contract, pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Vervroegde pensionering kan hier ook onder vallen. Bij vrijwillig vertrek ligt het initiatief bij de werknemer en dat kan meerdere oorzaken hebben. Bij gedwongen vertrek wordt de medewerker ontslagen op grond van bijvoorbeeld het functioneren of een reorganisatie.

Vermijdbaar en onvermijdbaar verloop

Vermijdbaar verloop is het soort verloop waarbij een organisatie regelmatig tijd maakt en luistert naar hun medewerkers om te weten wat er reilt en zeilt bij hen. Doordat de organisatie vervolgens ook iets met die verkregen informatie doet wordt het de angel weggenomen en een vroegtijdig vertrek vermeden. Onvermijdbaar verloop is precies het tegenovergestelde. Maar dat kan ook te maken hebben met onvoorziene gebeurtenissen zoals een verhuizing.